[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Vad kan parterapi handla om?

- vad är en kärleksfull, bekräftande och respektfull relation för oss
- vad behöver vi för att må bra i relationen
- hur svarar vi an på varandras behov, önskemål och olikheter
- hur upplever vi vår mentala förståelse, emotionella, sexuella, själsliga och vår andliga förståelse i mötet med varandra
- hur ser våra respektive värdegrunder ut
- fokuserar vi problem eller möjligheter
- har vi tillit till varandra, känner vi stöd, förståelse 
- lyssnar vi
- tar vi ansvar för oss själva och varandra
- har vi gemensamma mål
- vad vill vi framåt med oss

Parterapi kan vara aktuellt för par som vill ha stöd i att ta vara på varandra mer kärleksfullt. Par som kan ha fastnat i anklagelser, rätt och fel, maktkamp och oförståelse över varför den andre agerar, och/eller reagerar som han eller hon gör. Parterapi kan även vara aktuellt för par som befinner sig i en återvändsgränd där otrohet har ägt rum och/eller skilsmässa nu kan vara centrala begrepp; hur hitta rätt känslomässigt? Praktiskt? Inte minst hur hittar vi rätt med barnen?

 

Varmt välkommen hälsas Du.

Tina Lundberg

E-post: tinap.lundberg@telia.com
Bokning: +46(0)734 22 22 90