[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Vad kan individualterapi för ungdomar handla om?

- stärka självkänslan 
- stärka självförtroendet
- hitta rätt i relationsproblem
- öka studiemotivationen
- komma till rätta med suicidtankar och/eller självskadebeteende
- utsatthet för mobbning 
- utsatthet
- komma till rätta med drogproblem
- komma tillrätta med våld och/eller kriminalitet 
- kris- och traumabearbetning 
- bearbetning av sexuella övergrepp

Individualterapi för den som vill ha stöd föratt komma vidare med sig själv i sitt sammanhang. Det kan handla om att komma till rätta med vardagliga problem, stöd i att förverkliga mål, till att få stöd i att bearbeta en kris- och/eller ödesdiger livssituation som drastiskt har påverkat individen.

 

Varmt välkommen hälsas Du.

Tina Lundberg

E-post: tinap.lundberg@telia.com
Bokning: +46(0)734 22 22 90