[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

Vad kan terapi för kvinnor och barn som har utsatts för hot, våld och/eller sexuella övergrepp handla om?

 

Terapin, ett rum för bearbetning och frigörelse från smärtsamma minnen, ett rum för att våga komma tillbaka, mobilisera kraft och skapa nya livsbejakande sammanhang. Individuella samtal över tid som utgår från en systemteoretisk förståelsemodell, som på sikt, om klienten vill, kan övergå i par- och/eller familjesamtal. Finns barn med i sammanhanget situationsanpassas terapin därefter. Exempelvis kan kvinnan ha enskilda samtal, parallellt även ha terapi tillsammans med barnet. Här kan även andra viktiga personer som klienten vill ha med delta i det terapeutiska rummet. 

Utifrån klientens mål och/eller problemformulering arbetar jag för att stärka dennes resurser och bana väg för utrymmet att läka, bearbeta och växa in i nya livsbejakande sammanhang.

 

Varmt välkommen hälsas Du.

Tina Lundberg

E-post: tinap.lundberg@telia.com
Bokning: +46(0)734 22 22 90

 

Spetskompetens: Tina Lundberg är specialiserad på att arbeta i det terapeutiska rummet med kvinnor och barn som har mött hot, våld och/ eller sexuella övergrepp.