[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 
Lady Justice – en metafor för verksamheten

Hon var rättvisans gudinna i den romerska mytologin - och motsvarade den grekiska mytologins Dike. Hon föddes som en vanlig dödlig och hennes far, gudarnas konung Zeus, skickade henne till jorden för att hon skulle hålla mänskligheten rättvis. Han tog tillbaka henne till Olympos när rättvisa ej infunnits.  

Denna gudinna avbildas oftast med en våg i ena handen och ett svärd i den andra. I vår tid har det blivit vanligt att även förse henne med ögonbindel - en symbol för allas likhet under lagen.

Svärdet är en symbol för makt och balansvågen står för moralisk rättvisa.

 

Tina Lundberg