[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

 

"Oavsett om jag arbetar som handledare eller utbildare, arbetar jag ofta med feedback som verktyg.
Det kan vara kollegorna som ger feedback till den som sitter i "heta stolen" eller jag. Konkret fungerar det så att den som sitter i fokus avgör vad vederbörande önskar vilja veta mer om, och övriga deltagare avgör om de vill ge feedback eller inte. Det kan exempelvis handla om hur var och en upplever vederbörandes ansvarstagande, samarbetsförmåga, styrkor och arbetspunkter. 

Ponera att alla säger ja, då går vi sedan laget runt. Syftet är att bygga vidare på respektives "mentala och emotionella muskler". Övningen kräver total respekt och mitt ansvar är att styra processen och se till att respekten är optimal."

                                                                                                                                                                          Tina Lundberg

 

                             

 

 

  


Här ger Tina Lundberg feedback till en polis, steg 1, Förhörsteknik. Hon lyfter fram styrkor och lämnar förslag på arbetspunkter.

 

Handledning för personal

Handledningen är behovsrelaterad, situationsanpassad, individ-, grupp- och yrkesanpassad. Vanligtvis brukar Tina Lundberg träffa sina handledningsgrupper var tredje vecka, 2,5 klocktimmar. Handledningen brukar pågå under 2 år, terminsvis höst och vår, med max 12 deltagare i varje grupp.

1. Individuell intervju

Strax före handledningsstart intervjuar Tina samtliga deltagare, individuellt under 30 min. Syftet är att deltagarna talar om vad de vill uppnå med handledningen samt teman de vill lära mer om. Var och en tar även fram en individuell målprofil där de kartlägger egna styrkor och arbetspunkter. 

2. Genomgång i helgrupp

Genomgång av vad samtliga vill uppnå med handledningen samt önskemål om teman i helgrupp. Därefter sätter vi tillsammans en agenda.  

3. Handledningen startar upp

Handledningen startar upp och den framtagna agendan arbetas igenom under terminen.

4. Individuell intervju  

I slutet av varje termin avslutar vi med individuella intervjuer och avstämning mot den personliga målprofilen. Tina ger även feedback.

5. Utvärdering

Utvärdering av terminen.