[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Handledning för chefer & ledare 


Öppna upp för att ha riktigt kul!

— Vad händer när du som chef söker efter det bästa hos din personal? Att ställa frågor av denna sort är en utmaning vi inte är vana vid, men faktum är det lyfter oss och påverkar hela organisationen avsevärt. 

Framtidens ledarskap tror jag är en fråga om att ha en stark känsla för det du vill göra. Komma ihåg de stora ledarna, ha klart för dig din vision, tänka i flera steg, slå ned på takten, fokusera det bästa hos medarbetarna, ställa frågor som lyfter - och öppna upp för att ha riktigt kul! 

Ett sätt att underlätta förändringsarbete i en organisation är att fokusera det absolut bästa hos medarbetarna. Det skapar kraft och energi i utvecklingsarbetet.

– Själva förhållningssättet är uppskattande och bekräftande och ser organisationen som en levande kreativ organism i ständig förändring. Stor vikt läggs på att lyfta fram det som fungerar i organisationen, gruppen och individen. Fokus ligger på möjligheter och framtid..

Att bli sedd och förstådd

– Många önskar sig en chef som är inspirerande, bekräftande och uppmuntrande. En chef som lyssnar, förstår och kan komma med goda råd. Många önskar förtroende, mandat och högt i tak. Och det är just dessa ingredienser vi behöver för att växa. Vi behöver en chef som tror på oss.

Men varför har vi så lite av detta?

Rätt och fel

– Tänker, att vi västvärlden är så fokuserade på vem som har rätt och vem som har fel, och lägger därför väldigt mycket tid på att åsiktsduellera och misskreditera - i stället för att vi skapar mening tillsammans.

Gör si, gör så

– Vi dödar kreativiteten när vi säger ”gör det, gör si, gör så” och sedan satsar vi tusentals kronor på att få igång den igen. Vad inspireras du av – är i istället en helt annan väg att gå. Mandela och Gandhi sa aldrig att de skulle leverera en ekonomisk plan, utan de sa "nu förändrar vi världen!"

Ta fram glöden istället

– Ett sätt att ta fram glöden hos våra medarbetare kan vara att be dem fokusera en historia om en ledare som de beundrar. Vad är det för värde de ser, vad leder det till. Nycklarna de finner kan sedan bli en riktning för individen och gruppen att jobba emot. Så även för chefen.

– Det handlar om att bli bättre på att fokusera vad det är som vi egentligen gör. Att bli mer medveten om vad vi ska göra och ta bort onödig administration och tillåta oss bli mer flexibla. Det handlar om vänlighet mot både oss själva och andra och vår värld. Helt enkelt lyfta fram det bästa - det skapar skratt, näring och utveckling.

– Vi vill bli sedda för dem vi är - och tveklöst är det är vårt inre liv som sätter värdet.

Vidare information, prisbild och bokning? 

Vänligen kontakta:

    
Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt.  +46(0)734 22 22 90
 E-post.       tinap.lundberg@telia.com