[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

FÖRELÄSNING
Lär dig bemöta någon som utövar härskartekniker

 

Härskartekniker är olika sätt som används för att bedriva makt över någon, sätta någon på plats eller förtrycka någon i syfte att hävda sig själv. Inte sällan åsyftas att vinnlägga mer makt för att uppnå dold agenda av personlig vinning i någon form.

Härskartekniker kan utövas både av kvinnor och män, och drabbar både kvinnor och män. Att förstå och lära sig se härskartekniker handlar om att förstå hur makt fungerar och hur det kan ta sig i uttryck på till exempel en arbetsplats. Att göra härskartekniker synliga innebär också att effekterna av dem kan motarbetats.

Föreläsningen belyser olika härskartekniker och lyfter fram möjligheter som finns för att motverka och förebygga dem.

Vi går igenom följande:

  • Härskartekniker, motstrategier och bekräftelsetekniker
  • Osynliggörande
  • Förlöjligande
  • Undanhållande av information
  • Dubbel bestraffning
  • Påförande av skuld och skam
  • Fler exempel på härskartekniker

        Föreläsare      Tina Lundberg                                
        
        Max               12 deltagare per föreläsning 

        Heldag            10.00-16.00

        Lunch            12.00-13.00 

        Fika               tas vid behov för- och eftermiddag 

        Plats               Familjeterapeuterna Korsvägen, Göteborg, eller att jag kommer till uppdragsgivaren. För privatpersoner arrangeras föreläsningen på                               Änglagård

    Vidare information, prisbild och bokning? 

    Vänligen kontakta:

    
    Tina Lundberg
    TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
    Tfn.direkt.  +46(0)734 22 22 90
     E-post.       tinap.lundberg@telia.com