[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

                                                            

 "Glöm aldrig att din förundersökning kan vara avgörande för en annan människas fortsatta liv"

                                                                                                                                                  Tina Lundberg   

 

 

    

FÖRELÄSNING
Ett enda litet fel i förundersökningen 

 


Föreläsare  Tina Lundberg                                

Målgrupp 1      

tjänstemän inom rättsväsendet och andra professionella som arbetar med rättssäkerhet

Målgrupp 2

politiker

Målgrupp 3

privatpersoner

Max 12 deltagare per föreläsning 

 

 Tina Lundberg håller i en workshop/ föreläsning för poliser, steg 1, Förhörsteknik.


FÖRUNDERSÖKNINGEN ÄR NAVET

I Förundersökningskungörelsen återges bland annat de rättigheter ett brottsoffer har och vad polis och åklagare skall göra under förundersökningen. 13-14 §§ i förundersökningskungörelsen (1947:948)

Under förundersökningen är det av yttersta vikt att alla uppgifter som kan ha betydelse för utredningen kommer fram. Annars kan omöjligt en fullständig bild över vad som kan ha skett skapas. Det kan bland annat leda till att förundersökningen läggs ned, eller fel person misstänks, eller att den som har begått brottet inte kan dömas.


Föreläsningen belyser och förtydligar följande:

  • går igenom hur en bristfällig förundersökning kan se ut
  • redogörelse av förundersökningskungörelsen; hur polis/åklagare skall arbeta med utredningen 
  • innebörden av objektivitetsplikten
  • polis och åklagares egen självkännedom, närvaro och noggrannhet kopplad till objektivitetsplikten
  • förödelse för brottsoffret vid brister i förundersökningen och om fördomar styr 
  • blivit fel i ett led, se till att det inte blir det i nästa 

Heldag  10.00-16.00

Lunch   12.00-13.00 

Fika       tas vid behov för- och eftermiddag 

Plats      Familjeterapeuterna Korsvägen, Göteborg, eller att jag kommer till uppdragsgivaren. För privatpersoner arrangeras föreläsningen på Änglagård

 

Vidare information, prisbild och bokning? 

Vänligen kontakta:

    
Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt.  +46(0)734 22 22 90
 E-post.       tinap.lundberg@telia.com