[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

 

 

Ett fungerande rättsväsende är en grundförutsättning i ett demokratiskt samhälle.

Vi enskilda medborgare har rätt att bemötas rättssäkert utifrån vår svenska lagstiftning.Det är ett ansvar och en skyldighet som samtliga tjänstemän inom polismyndighet, åklagarmyndighet, domstol och kriminalvård har till uppgift att se till.

Den som har utsatts för brott har rätt att bemötas respektfullt, få stöd och information om vilka rättigheter vi har.

                                                                                                                                                       Tina Lundberg

 

 

 Föreläsning:

"Du som brottsoffer har rätt enligt lag till en korrekt förundersökning"

                              

Målgrupp: brottsoffer och anhöriga

Datum: torsdag 30/3-17 samt 27/4-17

Plats:  Änglagård, Härryda

Tid: 10.00-16.30

Max: 12 deltagare

Föreläsare: Tina Lundberg


Föreläsningen belyser och förtydligar följande:

Förmiddag
● förundersökningen är navet i en brottsutredning - vad har du som brottsoffer rätt till?
● vad skall polis och åklagare göra i en förundersökning? Genomgång:
- polis och åklagare skall vara objektiva
- vad innebär objektivitetsplikten?
- vem gör vad? 
- protokoll, vittnen, säkra bevisföringen
- alla uppgifter behöver arbetas fram

 

● åklagarens huvuduppgifter
● väcka åtal eller inte?
● väckt åtal 
● vid rättegång; vad händer då?
● vad innebär a
llmän vittnesplikt, vittnesstöd och mened?
● vad kan hända om polis, eller åklagare inte gör en korrekt förundersökning?

Eftermiddag
● möjliga psykologiska konsekvenser för brottsoffret
- genomgång av: chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen, nyorenteringsfasen
- hur kan du som anhörig stötta klokt och även ta hand om dig? 

 


Heldag  10.00-16.30

Lunch   12.30-13.45 (finns att köpa i närheten, betalas av deltagaren )

Fika       för- och eftermiddag (ingår i avgiften)

Plats     Änlagårds Lilla Orangeri, Härryda.

Pris        500.-/pers

 

Varmt välkommen hälsas Du. Vidare information och anmälan? 

Vänligen kontakta mig:

    
Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt.  +46(0)734 22 22 90
 E-post.       tinap.lundberg@telia.com