[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Utvärdering - poliser Intervju och förhörsteknik, steg 1

Tina Lundberg föreläser för poliser som arbetar med familjevåldsärenden, ungdomsärenden och grova brott, som studerar Intervju och Förhörsteknik, steg 1, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 


Fokus: Brott i nära relation kvinnor och barn.

 
Föreläsningen innehöll följande:

● Vad kan konsekvenserna bli för barn som lever i våldsam hemmiljö?
● Vad är det som gör att kvinnor kan ha svårt för att ta sig ur våldsamma och kränkande situationer, trots att de     lider och är medvetna om att barnen påverkas negativt? 
● Hur kan Tina arbeta terapeutiskt med kvinnor och barn utsatta för hot, våld och/sexuella övergrepp?

● 
Vad behöver professionella som arbetar med den här typen av ärenden ha för form av stöd och kunskaper om       sig
själva för att kunna hantera egna känslor? 

● Handledningen Tina bedriver; vad konkret kan den innebära? 
● "Heta stolen" feedback övning; förbättringspunkter för den enskilda kursdeltagaren, frivilligt.


Vad bär jag med mig? Vad kan Tina göra bättre som föreläsare?
 

”BRA. Du är otroligt duktig på att läsa människor och plocka fram det vi kanske själva inte ser, eller ställa frågor på ett sådant sätt att vi själva förstår saker om oss. Intressant med brevet (caset); ”lätt” att en tolkning kan vara så ”enkel”. Din feedbacksövning till oss var kanon. BLI BÄTTRE: Även om man aldrig skall tvinga någon kanske några hade behov av lite uppmuntran att gå fram och ta emot feedbacken. ALLA skulle behöva sitta där. Du är jättebra Tina!”

”Jag har inte något att anmärka på det som du har gjort så bra, det är just det vi har ägnat oss åt! Vi har pratat om oss själva, vilket man sällan gör. Vi har fått reflektera och gå in i oss själva, delat med oss av och till varandra. ”

”BRA. Det har varit inspirerande och väcker viljan att utveckla sig själv. Mindre bra? Kommer inte på något. Kan bli bättre? Tydligare upplägg precis i början.”
 
”Mycket intressant med aktivitet för hjärnan. Det har varit en enorm värme som du Tina har levererat.”

”Det jag har fått med mig är att man ska lita på sin magkänsla och att hjärna många gånger stör. Har även fått mig hur man kan hantera stress och avleda den; inte minst vikten av att sätta gränser; sedan tänker jag på att vi alla är olika som personer och hanterar saker på olika sätt.”

”Mycket engagerande. Nya infallsvinklar och bra ”knorr” på upplägget.”

”Det jag bär med mig är vikten av att se in i mig själv, öka min självkännedom för att kunna bli bättre på jobbet.”

”Alltid vara öppen för den känsla jag får och inte alltid förlita mig på det mentala. Vara vaken för de signaler som min kropp sänder till mig. Även vara vaken för mina kollegors signaler. Hjälpa och stötta varandra.” 

”Det jag tänker på är att du har bekräftat alla i gruppen. Du har fått igång en bra diskussion i gruppen, du har skapat en bekväm känsla som gör att man kan prata privata saker trots att vi inte känner varandra. Intresserad och engagerad.”

”Mycket intressant. Självutlämnande på ett bra sätt med diskussioner. Sedan kanske inte rollspel är för alla…”

”Vad jag bär med mig är att det är bra med olikheter i professionen. Våga lita på intuitionen! Vi har alla en styrka inom oss!”

”Tina! Engagerad. Du brinner för yrket. Kul att det blev så mycket sagt och gjort. Du fick alla att bli engagerade. Tänker på när du sa ”nu får jag en fantasi..”

”Det jag bär med mig är att inte vara för snabb att döma. Att våga säga NEJ! Tala om vad jag själv tycker!”

”Du kunde lyssna och få fram hur vi tänkte. Det var lätt att förstå vad du menade. Jag blev ledsen, men blev glad i alla fall.”

”Bra att du situations- och kunskapsanpassade efter gruppen. Jag uppskattar din ärlighet, du inger förtroende.”

”Jag bär med mig vikten av att lära känna mig själv som gör mig bättre i förhörssituationer. Tänker även på hur hantera stress bättre och olika strategier, även hur jag i det lilla kan påverka i det stora.”

”Tina. Det har varit otroligt inspirerande. Det har gett mig många tankar och verktyg att arbeta vidare med mig själv även om jag inte vågade sätta mig i ”heta stolen”. Jobbar vidare på det och tar förhoppningsvis steget till stolen framöver. Du har varit otroligt peppande. Kram. ”