[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Utvärdering - poliser Intervju och Förhörsteknik, steg 2

Tina Lundberg föreläser för poliser som arbetar med familjevåldsärenden, ungdomsärenden och grova brott, som studerar Intervju och Förhörsteknik, steg 2, vid Linnéuniversitetet i Växjö. 


Fokus: Vad kan handledning innebära konkret? 

Föreläsningen kring handledningens betydelse har Tina tagit fram för poliser som går steg 2, Intervju och Förhörsteknik.

Föreläsningen innehöll genomgång av följande:
 
 Vad kan handledning innebära konkret?
 Varför bör man som polis ha handledning när man arbetar med brott mot barn?
● Vad är grundläggande för att handledningen skall fungera?
 Vikten av kunskap om sina egna förbättringsområden och egna styrkor
 Vilka krav behöver de som skall handledas ställa på handledaren?
 Ärendehandledning kontra personligt relaterad handledning; skillnader

Hur upplever du föreläsningen? Vad fick du med dig?

- Då jag aldrig har haft handledning så gav den här dagen mig jättemycket! Nu vet jag mycket och vikten av handledning.

- En mycketinnehållsrik beskrivning och förklaring på vad en bra handledare ochhandledning är. Jag tänker i fortsättningen ställa krav på att verkligen bli ”ledd vid handen” och inte bara delta i något som kallas handledning på jobbet.

- En mycket intressant och nyttig föreläsning med mycket ”brainstorming”, otroligt engagerande och viktigt för mitt arbete. Har mycket att ta med mig tillbaka till min egen personalgrupp och handledaren vi har där. Tina du är en mycket bra och engagerad föreläsare.

- En bra och mycket givande dag! Mycket intressant information om hur en ”optimal” handledning kan gå till. Intressant att få information om att en handledare kan vara strukturerad, då vi i min myndighet har haft problem med handledare som vare sig haft upplägg eller tankar kring hur handledning skall ”gå till”. Tina du är en engagerad och kompetent handledare!  Riktigt bra!

- Tina jag upplever dig entusiasmerande, god lyssnare, strukturerad, gör ett flummigt ämne tydligt, gav mig helt nya idéer om vad handledning kan vara.

- Du är förbered Tina, du är kunnig, intresserad av andra, intressant föreläsning, du är erfaren både yrkesmässigt och från livet, du är tillfreds med dig själv, tålmodig och oerhört positiv.

- Mycket bra, har fått bättre koll på vad handledning kan vara och vilka krav vi kan ställa. Tänker på vikten av att scanna av sig själv först för att se vad som kan påverka mitt möte med andra människor – viktigt att påminna mig om det för att bli mer medveten om vad som händer i mötet.

- Mycket innehållsrikt och bra! Du är en mycket engagerad och kunnig handledare, du kan verkligen konsten att fånga upp oss alla och ge insikter i vad handeldning kan vara.  Jag har en bra handledning nu, men du Tina gav mig ytterligare idéer och många bra tips som jag tänker ta med mig. Tycker det verkar superbra med individuell intervju i början av ett handledaruppdrag. Bra att du tog upp att vi alltid tolkar saker utifrån oss själva, känns oerhört viktigt – det kan bli hur fel som helst annars i ett ärende. Gillade hur du ”frös situationen” och gick igenom vad du upplevde ”hände i rummet”. Tänker ta med mig och berätta om det här för mina kollegor och mina chefer, frågan är bara om de vågar använda det? Bra också att du tog upp det här med sammanhangsmarkeringar i vardagen, det hjälper till att se klart och inte stressa. Tänker även på att det var bra att få med mig hur vi vill ha feedbacken; ”rakt, mjukt lagom”?  Tack!

- Engagerad, du bjuder in till ämnet och är skicklig på att följa upp frågorna och ge tydliga svar. Du är positiv. Min behållning är att jag har fått en helt ny idé om vad jag ska kunna få ut av handledning. Du Tina förmedlar den bästa av världar.

 - Tydlighet kring vad handledning är. Bra att få tips hur vi kan tänka om oss själva och andra, vikten av att ständigt påminna oss om att vi ser saker genom våra egna ”glasögon”. Du är en verkligt engagerad föreläsare! Du gav mig konkreta verktyg kring hur jag kan gå vidare i mitt arbete. BRA!

 - Tina Lundberg, du gav mig väldigt mycket ny information. Tydliggjorde vad handledning kan innebära och vilka krav jag kan ställa på min handledare. Ser helt klart att den handledning jag har idag, har många brister. Du engagerar, utstrålar värme, närvaro och inger förtroende. Var lite rörigt i början, jag förstod inte, men sedan sammanfattade du allt och skrev på tavlan, vilket var mycket klargörande och resulterade i att jag kom ihåg allt och fick koll. Jag är mycket nöjd.      

- Bra med konkreta saker/verktyg som bör vara med under handledningstillfällen. Bra med de fyra punkterna; 1) individanpassat 2)behovsrelaterat 3) situationsanpassat 4) gruppanpassat . Mycket bra ankar och resonemang kring begreppet; projicering. Tänker även på handledning 2,5 – 3,0 tim/var tredje vecka, max 10 personer. Tyckte om när du ”frös” situationer och frågade oss ”vad händer just nu?” Bra.

- Du är otroligt närvarande. Engagerad och följde hela tiden upp vad var och en sa, du inte bara svarade utan förde vidare och jämförde olika situationer och resonemang. Du bjuder på dig själv Tina. Mycket bra struktur och utvecklande. Du anpassade föreläsningen efter oss som grupp, men också för varje enskild individ.

 - Bra att någon lyfter handledning, känns inte som det har varit något man talar om utan något som bara finns. Fått nu med mig bra verktyg som jag kan kräva av min handledare. Bra att du medvetandegjorde vikten av vad jag själv vill, fått bättre klarhet i det nu!  

- Bra att ännu en gång fått bekräftat att man behöver jobba med sig själv för att bli en bra polis.  Bra att få inblick i hur man kan använda handledningen som forum för att utveckla sig själv personligen och i jobbet; det hänger ihop. Bra också att få klart för mig vad jag kan kräva av min handledare.

- Tänkvärd ”interaktiv” föreläsning om handledning. Många goda exempel att ta med mig till kommande handledare på mitt jobb. Strukturerat. Engagerad föreläsare. Intressanta och roliga ämnen att diskutera kring. 

- Fick ord på vad handledning är, har lättare för att förklara för andra vad det kan innebära. Ibland gick det lite snabbt och blev otydligt för mig.

- Jag tänkte till en början att det var lite rörigt och förstod inte, men efter ett tag landade jag. Jag tycker det var ett engagerat föredrag med ämnen som är oerhört viktiga för oss poliser. Jag kommer ta med mig detta till min myndighet, framför allt vikten av att handledningen skall hjälpa mig att förstärka mina egna styrkor och de fyra anpassningarna; 1) individanpassat 2)behovsrelaterat 3) situationsanpassat 4) gruppanpassat. Tina du är härlig att lyssna på och sprider glädje omkring dig.