[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

 

 Lite feedback från berörda i ett ungdomsprojekt i samverkan 

- från elever, föräldrar, skolchef inom gymnasiet samt ordförande i socialnämnden

 

Bakgrund:

2000-2002 anlitades jag som projektledare och huvudansvarig för den psykosociala behandlingen av 16 inskrivna elever i ett samverkansprojekt vid namn PUFF, Partilles Ungdom för Framtiden, Partille kommun. Ungdomarnas historik avspeglade allt annat än livskvalitet, parallellt som Socialnämndens budget gått back 30 miljoner p.g.a. flertalet LVU-placeringar.

Min uppgift var att se till att eleverna hittade rätt i sig själva, valde bort destruktivitet, fann livsglädjen och successivt inspirerades till att hämta hem betygen. Parallellt skulle jag handleda ett team med lärare, ungdomsbehandlare m fl som jag blivit tilldelad att arbeta tillsammans med.

Jag var också ansvarig för att bygga upp ett fungerande nätverk runt varje elev, så även rapportera nuläget kontinuerligt till ledningsgruppens förvaltningschefer. 

Utbildningen jag bedrev för eleverna handlade om att leva och verka som ”En god förebild”, komma till rätta med skoltrötthet, mobbning, drogproblematik, kriminalitet, våld och suicidala tankar – och istället finna livskvalité och studiemotivation.

Tina Lundberg

 

Feedback från ungdomarna som gick på PUFF:

”Man ska inte behöva skolka, må dåligt bara för att skolan inte kan ge oss det vi behöver. PUFF har gett mig väldigt mycket, som att jag numer kan säga ifrån – istället för att slå ifrån. Det är en viktig sak som många inte kan hantera.”

”PUFF har gett mig en chans att gå tillbaka till skolan.”

”PUFF har hjälpt mig väldigt mycket. Mitt självförtroende har alltid varit 1000 mil ifrån mig. Men nu är det bara 10 mil långt bort. Det är bara för att vi på PUFF visar varann respekt och vi tycker att alla är lika värda.”

”Genom att jag har gått på PUFF har jag fått bättre självförtroende. PUFF är en väldigt stor hjälp för mig – hade jag inte gått på PUFF hade det gått käpprätt åt…”

”Jag har fått bättre självförtroende och större självrespekt. PUFF är  viktigt för ungdomar som inte klarar av den vanliga skolan.. På PUFF får man full respekt för den människa man är och det finns alltid någon att prata med om det är några problem. Om inte PUFF hade funnits vet jag inte vart jag hade tagit vägen.”

Föräldrarna till ungdomarna: 

”Om inte PUFF hade funnits vet jag inte hur det hade gått för min tonåring. PUFF är det komplement alla skolor behöver. PUFF är en tillgång för både mig som förälder och mitt barn. Detta har varit bra för min ungdom! Han har fått en bättre självkänsla, inre mognad och en framtidstro. Och – han har fått tillbaka sin tro på vuxna.”

”PUFF är ett utmärkt alternativ till den vanliga skolan. Man måste tänka på att det finns barn som har gått i ”vanlig skola” i nio år – men som ändå inte har deltagit mentalt. För mitt barn har PUFF inneburit en räddning – hon har utvecklats enormt mycket som person.”

”Sedan min dotter börjat på PUFF – har hon fått ett förtroende för vuxna och för andra ungdomar. Hon kan prata lugnt utan att få utbrott eller uttrycka agg. Jag själv har blivit mycket gladare genom att se henne utvecklas till en glad och positivare person. Här har hon fått utvecklas i sin egen takt med sina lärare och vänner som hon har fått förtroende för.”

”PUFF har inneburit mycket positivt för mig och min dotter. Hon har blivit mer klarsynt, fått självförtroende. Hon blir hörd och sedd, även jag som förälder är tryggare. Jag vet att jag kan komma till PUFF med mina bekymmer om henne.”

”PUFF har varit en vändpunkt för min dotter. Om inte PUFF funnits så hade hon kanske hamnat i fel umgänge. På PUFF har hon fått lära känna sig själv, fått bättre självförtroende – och fått tillit till vuxna, vilket hon inte kände i den vanliga skolan.”

Socialnämndens ordförande Sten R Svensson, Partille kommun: 

”Ett stort tack till Tina Lundberg för ditt engagemang och ditt ledarskap i samarbetsprojektet PUFF – som gjort att många ungdomar har fått tillbaka livsglädjen och tron på sig själva.

Resultatet var lysande ur ett ekonomiskt perspektiv, projektet kostade 1,2 miljon kronor per år. Och räkneexemplet på 10 omhändertagningar hade kostat 10-15 miljoner kronor istället! Pengar vi hade fått ta av skolan eller vården. Det finns ju bara en påse skattepengar som ska räcka till alla. Men det mest fantastiska var att se utvecklingen i ungdomarna, de fick livsglädje och tro på sig själva.”

 Förvaltningschefen för Porthälla gymnasiet, Nils Söderström:

”Tinas enorma kapacitet och engagemang utgjorde förutsättningen för att projektet kunde genomföras på ett framgångsrikt sätt.”