[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Genombrottet 1992 - resultatet var ett av de högsta i Sverige

 

Genombrottet  kom 1992 när professor Gunnar Aronsson vid Arbetsmiljöverket kom i kontakt med en utvärdering; PAK, Praktisk Arbetsmiljö Kartläggning, rörande två av Tina Lundbergs handledaruppdrag. Det visade sig att handledningsresultatet var ett av de högsta i landet. Psykologen Anne Lundgren vid Göteborgs Kommunhälsa hade under två års tid följt hennes arbete med habiliteringspersonal, tf föreståndare och föreståndaren vid Rebeccaverksamheten, Torslanda SDN, Göteborg kommun.

Detta resulterade i sju nya handledaruppdrag i Brännkyrka, Socialdistrikt 11, Stockholm, 1992. Syftet var att komma tillrätta med grava personalproblem som fått anmärkning av Tillsynsinspektionen. Uppdragen pågick under 2,5 år. De följdes upp och utvärderades av professor Gunnar Aronsson. Handledningen innebar: processorienterad personal- och organisationsutveckling, ansvar, kommunikation, medling, kris- och konflikthantering, bemötande, inre ledarskap, teambildning, etik så väl som kunskap om Socialtjänstlagen.

Samtliga uppdrag nådde toppresultat vid slututvärderingen 1995.