[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÄR BROTTSOFFER BESPOTTAS OCH FÖRÖVARE FLINAR
- gränsen mellan liv och död kan då bli hårfin


Författare: Tina Lundberg
Tryckeri: Bullsgraphics, Halmstad, 2016
ISBN: 978-91-639-2044-8

 

TEXT BAKSIDA:

En människas liv kan krossas om inte en korrekt förundersökning genomförs av polis och åklagare

Sverige har problem. Många poliser vittnar om en djup kris inom Polismyndigheten i och med omorganisationen och rådande samhällssituation. Många går på knäna. Förundersökningar kan läggas ned. Brott utreds inte.

Ett brottsoffer kan stå helt utan hjälp från samhällets sida. Det kan till och med gå s å långt att polis och åklagare struntar i att utreda utan kallt tar ställning för en förövare. Förövaren kan bli målsägande. Och brottsoffret åtalas. Hela situationen är ytterst allvarlig. Den hotar fundament som utgör demokratin och rättssäkerheten i vår rättsstat.

Korrekt genomförda förundersökningar har medborgare rätt till. Poliser har skyldighet att vara objektiva och åklagare har skyldighet att utföra sin objektivitetsplikt. I dag fungerar inte detta alla gånger. Det lagen säger är en sak och vad tjänstemän kan utföra i praktisk tillämpning kan vara en annan. Handledning i den enskildes förmåga till objektivitet inte bara måste bli central – utan krävs.

Det krävs även att Poliskåren får fullt stöd nu. Annars lär vare sig polis eller åklagare kunna utföra sina uppdrag korrekt. Att arbeta som utredande polis och åklagare kräver ett djupt ansvarstagande i en respektfull anda mot varje enskild individ i varje enskilt ärende, men då måste också rätt förutsättningar ges. Det handlar om människoliv. Vi får aldrig glömma detta.

Mot denna bakgrund har jag skrivit boken.

Boken är ett skolexempel på hur det inte får gå till. Skriften utgör min subjektiva upplevelse med tillhörande faktadokumentation.

 

Tina Lundberg

 

Sedan 1990 har Tina Lundberg bedrivit sin konsultverksamhet. Senaste åren på uppdrag av Polis- och Åklagarmyndighet. Tina har arbetat med psykoterapi ur ett systemteoretiskt och narrativt perspektiv. Bedrivit handledning, ledarskaputbildning, personal- och organisationsutveckling, medling, kris- och konflikthantering. Hon har även verkat inom slutenpsykiatrin med sexualbrott och grova brott. I dag driver hon sin samtalsmottagning. Hennes spetskompetens; ungdom i riskzon samt kvinnor och barn som mött hot, våld och sexuella övergrepp.

Tina är också journalist och verkar som föreläsare.