[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Startade företaget 1990

 

Tina Lundberg - samtalsterapeut, handledare, föreläsare och ledarskapsutvecklare med 26 års erfarenhet. Sedan 1990 har hon bedrivit egen verksamhet, senaste åren bl a  på uppdrag av Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Hon arbetar med psykoterapi ur ett systemteoretiskt och narrativt perspektiv.

Bakåt

Tina Lundberg har bedrivit och bedriver handledning; yrkes-, ärende-  och direkthandledning, ledarskapsutbildningar, personal- och organisationsutveckling, medling, kris- och konflikthantering. Hon har även verkat inom kriminalvården och slutenpsykiatrin; sexualbrott och grova brott. Hon bedriver även egen samtalsmottagning där hon arbetar i det direkta terapeutiska mötet med klienter.

Några uppdragsgivare sedan start 

Uppdragsgivare över tid har varit polismyndighet, åklagarmyndighet, universitet, gymnasium, grundskola, kultur- och fritid, socialtjänst, vård- och omsorg, boendeservice, behandlingsverksamheter, företag och utbildningsverksamheter så som KY-utbildning, Hogia m fl.