[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Tina Lundbergs senaste uppdrag

● Föreläsare vid Linnéuniversitetet, Växjö, "Intervju och förhörsteknik steg 1 och 2" för poliser som utreder grova       brott, familjevåldsärenden,    ungdoms- och sexualbrott.

● Handledare för poliser, tf chef, chef inom våld och sexualbrottsroteln, länskriminalpolisen

● Handledare för relationsåklagare, teamledare och vice chefåklagare

● Föreläsning för relationsåklagare regionalt

● Handledare för åklagare som arbetar med grova brott

● Bedriver föreläsningar, ledarskaps- och personalutbildningar mot offentliga och privata sektorn

● Anlitas som mentor för chefer

● Bedriver samtalsterapi för kvinnor, ungdomar och mindre barn som har mött hot, våld och/ eller sexuella 
   övergrepp där vissa lever under skyddad identitet