[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Tina Lundbergs spetskompetens

 

● se och förstå processer i en myndighet och/eller företag samt ringa in brister och systemfel

● handledning ”bygga team och individer”; motivation och förmåga att inspirera

● chefers ledarskap, förmåga till analys, egen-, personal- och organisationsutveckling 

● förhörsteknik; hur möta barn och vuxna i chock

● kvinnor och barn som mött hot, våld och/eller sexuella övergrepp bl a gängrelaterat

● ungdomar i riskzon

● drogproblematik, våld, kriminalitet

● kris och traumabearbetning