© 2019 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING. Alla rättigheter är reserverade.

Samtalsmottagning

 

gallery/änglagård framsida blå himmel

Varmt välkommen hälsas du som vill komma vidare i livet.
 

Vi erbjuder olika psykoterapeutiska tjänster utifrån ett systemteoretiskt och narrativt perspektiv. Förhållningssättet betonar människors resurser och möjligheter att skapa nya konstruktiva och livsbejakande sammanhang. Utifrån ett salutogent (hälsofrämjande) synsätt fokuseras framtid, hopp, mål och drömmar i människors liv för att möjliggöra nya förmågor att utvecklas.

 

 • Individer
 • Par
 • Familjer
 • Barn och ungdom
 • Kris- och traumabearbetning
   
 • Brottsoffer

        -   kvinnor, barn och/eller unga som har mött hot, våld
            och/ eller sexuella övergrepp
        -   anhörigstöd och/eller viktig person runt brottsoffret
 

 • Missbruk

        -   människor som vill bryta med sitt missbruk 
        -   anhörigstöd och/eller viktig person till beroende

 

Personlig sakrådgivning

 

 • rättsväsendet och rättssäkerheten   
 • stöd till brottsoffer & nära kära

 

 

Foto: Tina Lundberg

Vidare information och bokning

 • Tystnadsplikt råder.
 • Bokade besök kan ändras senast kl 15.00 arbetsdagen före bokning. Därefter debiteras hela beloppet.
 • Vid fakturering gäller 10 dagar netto.
 • Är du egen företagare finns möjlighet att få dina konsultationer fakturerade.  Samma sak gäller när arbetsgivare  betalar. 

 

Varmt välkommen att höra av Dig.


Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt     +46(0)734 22 22 90
E-post          tinap.lundberg@telia.com