© 2019 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING. Alla rättigheter är reserverade.

Om oss

gallery/top2

Tina Lundberg har drivit sin verksamhet i 29 år. Tjänsterna har över tid inkluderat handledning; yrkes-, ärende- och direkthandledning, processorienterad personal- och organisationsutveckling, ledarskapsutbildningar, medling, kris- och konflikthantering. Parallellt har hon sin samtalsmottagning där hon tar emot klienter i det direkta terapeutiska mötet. Tina har även arbetat inom kriminalvården och slutenpsykiatrin med fokus på drogmissbruk, sexualbrott och grova brott.

På senare år har hon verkat på uppdrag som föreläsare och handledare för polismyndigheten och åklagarmyndigheten; familjevålds-, ungdoms- och sexualbrottsärenden och grova brott. Andra uppdragsgivare har varit universitet, gymnasium, grundskola, socialtjänst, kultur- och fritid, behandlingsverksamheter, vård- och omsorg, boendeservice, företag och utbildningsverksamheter så som KY-utbildning FörsäljningsAkademien.

Sedan år 2000 har Tina periodvis varit familjehem, stödfamilj och kontaktperson för flickor mellan 12-19 år.
 

gallery/tina lundberg.

Startade företaget 1990

 

 • Kris och traumabearbetning

 • Kvinnor och barn som har mött hot, våld och/eller sexuella övergrepp

 • Ungdomar i riskzon - psykisk ohälsa, utsatthet, suicidala tankar, självskadebeteenden, drogmissbruk, våld, kriminalitet

 • Bygga team och individer, stärka motivationen, förmågan att inspirera, gå från idé, handling till implementering 

 • Se och förstå processer i en myndighet/ företag, ringa in systemfel och därefter föreslå konkreta åtgärder

 • Se, förstå och bemöta härskartekniker

 • Ledarskap, det direkta ledarskapet  

 • Utveckla analysförmågan, se och förstå vad som händer i personalgruppen och organisationen

 • Hur möta barn och vuxna i chock

 • Förhörsteknik för förhörsledare; polis och åklagare

 • Förundersökningskungörelsen 13-14 §§ (1947:948) vad polis och åklagare skall göra under förundersökningen


 

Spetskompetens 

Senaste uppdrag  

 

 • Moderator för politiker och företagsledare

 • Anlitas som mentor för chefer

 • Handledare för åklagare som arbetar med grova brott

 • Föreläsning för relationsåklagare regionalt

 • Handledare för relationsåklagare, teamledare och vice chefåklagare

 • Föreläsningar, ledarskaps- och personalutbildningar mot offentliga och privata sektorn

 • Handledare för poliser, tf chef, chef inom våld och sexualbrottsroteln, länskriminalpolisen

 • Föreläsare vid Linnéuniversitetet, Växjö, "Intervju och förhörsteknik

 • steg 2" för poliser som utreder grova brott, familjevåldsärenden, ungdoms- och sexualbrott

 • Föreläsare vid Linnéuniversitetet, Växjö, "Intervju och förhörsteknik steg 1" för poliser som utreder grova brott, familjevåldsärenden, ungdoms- och sexualbrott

     

 


 

Samarbetspartner Ingrid Johansson 

gallery/midsommarbukett

Foto: Sanna Lundberg

"Vi blev över tid ett riktigt sammansvetsat gäng där vi alla verkligen försökte göra vårt yttersta. Det spelade ingen roll om vi var på plan eller utanför, eller om vi var med i startelvan eller satt på bänken.Vi hade väldigt, väldigt roligt tillsammans, full tillit till varandra vilket resulterade i framgång och medaljer."

                                                                          Ingrid Johansson

Ingrid Johansson är ledarskapsutvecklare med lång erfarenhet av ledarskapets konkreta innebörd i rollen som landslagskapten i Svenska Damlandslaget i fotboll och lagkapten i GAIS och Jitex BK.

Sedan 1982 fram till 1992 spelade Ingrid fotboll på elitnivå i Allsvenskan.

I Ingrids 28 landskamper var hennes roll, landslagskapten. Rollen innebar att representera Sverige i fotboll där de alla i laget var ambassadörer för svenska kvinnliga elitidrottare.

Det som särskiljde Ingrids roll var att det ingick i uppgiften som lagkapten att vara den som drev på, inspirerade och uppmuntrade, inte minst när det blåste hård motvind. Då handlade det om att skapa tilltro, lugn och trygghet, helt enkelt bana väg och ”undanröja alla hinder”. Ibland handlade det om att Ingrid gick före och visade "att det är ok att tvivla, att det är ok att visa alla känslor, det är ok att misslyckas och att det är ok att be om hjälp”.

Ambassadör för kvinnliga elitidrottare

gallery/2014-10-29 ingrid

Ingrid Johanssons spetskompetens

 • bygga kapten och spelare på plan och i verksamheten

 • ledarskap, förmåga till analys, egen- och personals samt organisationsutveckling

 • arbetat som chef inom statligt verk i många år

1-årig Chefsutbildning - Det direkta ledarskapet

Ingrid Johansson har tillsammans med Tina Lundberg tagit fram en

1-årig chefsutbildning ”Det direkta ledarskapet”. Utbildningen togs från början fram för chefer inom polismyndigheten som var planerad att
vara med i upphandling.

Foto: Tina Lundberg

Foto: Tina Lundberg

Foto: Tina Lundberg