© 2019 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING. Alla rättigheter är reserverade.

Barn och unga i riskzon

 

För professionellt yrkesverksamma som i sin profession möter barn och unga i riskzon som kan bära på någon form av psykisk ohälsa. Där barnet/den unge själv kan uttrycka och/ eller visar tecken på: 

 

- utsatthet 

- skoltrötthet, uppgivenhet

- relationsproblem

- suicidala tankar

- mobbning, utanförskap

- ångest

- självskadebeteende

- kris och/ eller traumatisk händelse
- chock

- befarad att utsättas för sexuellt utnyttjande och/eller
  psykisk och/eller fysisk misshandel och/eller annan form
  av våld och/eller kränkande behandling

- befarad att fastna i att sälja sexuella tjänster/ eller har
  fastnat i 

- befarad att fastna i/ eller har fastnat i drogmissbruk

- befarad att utöva våld/ eller utövar våld

- befarad att utöva kriminella gärningar/ eller utövar
  kriminella gärningar

 

 

 

- socialtjänst, BUP, behandlingshem

- brottsofferjour

- kvinno- & tjejjour 

- skola och elevhälsan

- kultur och fritid 

- polismyndighet och åklagarmyndighet som arbetar med
  utredningar/ förundersökningar inom familjevålds-,
  ungdoms-, sexualbrott samt grova brott 
 

Handledningen är behovsrelaterad, situationsanpassad så väl som individanpassad i relation till dig, din yrkesprofession och din verktygslåda. Den bedrivs både individuella samtal samt i grupp.

 

 

 

 

 


 

 

 

Handledning 

"Frusna tårar" är en kort filmsekvens där Tina Lundberg talar rent generellt om "unga i riskzon" och vikten av att inte minst rannsaka våra egna tillkortakommanden i våra olika yrkesprofessioner.
 

Varmt välkommen att kontakta mig för vidare information, prospekt och bokning.

Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt    +46(0)734 22 22 90
E-post         tinap.lundberg@telia.com

Vidare information

För professionellt yrkesverksamma 

"Vi kan svika våra barn och unga och ge dem mängd påbud som ofta handlar om våra egna okunskaper, fördomar, rädslor och eget självtvivel. Vi lär inte hitta rätt och stödja livsbejakande om vi först inte inser, tar ansvar och breddar för djupare förståelse. Det krävs för att vi i nästa steg ska kunna bemöta klokt, vägledande och inspirerande."
 

                                                                     Tina Lundberg