Föreläsningar, workshops,

utbildningar & handledning

 

gallery/ttina glad

Riktade utbildningsinsatser för privatpersoner, men också för företag, organisationer samt verksamma inom offentlig sektor. Insatserna är i de sistnämnda kategorierna behovsrelaterade, situationsanpassade och individanpassade i relation till yrkesverksamma i sitt sammanhang och berördas yrkesprofession.  

Insatserna förläggs hos uppdragsgivaren, alternativt hos Tina Lundberg i hennes lokaler.
Yrkes-, ärende- och direkthandledning utifrån yrkesrollen i relation till verksamhetens uppdrag, behov och mål: 

 

 • för relationsåklagare, teamledare och vice chefåklagare
    - som arbetar med familjevålds-, ungdoms-, grova brott      samt sexualbrottsärenden 
   
 • för poliser, tf chef, chefer inom våld och sexualbrottsroteln tidigare Länskriminalpolisen
    - som arbetar med familjevålds-, ungdoms-, grova brott      samt sexualbrottsärenden
   
 • för socialtjänst, BUP, behandlingshem
 • för brottsofferjourer samt kvinno- & tjejjourer
 • för skola och elevhälsa
 • för kultur och fritid
 • för företag, verksamheter & organisationer
 • för chefer och enskilda tjänstemän (individuell handledning)    

 • Hur få ihop Livspusslet?
     - halvdagsföreläsning för relationsåklagare
   
 • Intervju och förhörsteknik, steg 1 och 2 - hur skicklig är du? Styrkor kontra arbetspunkter? Feedback
    - heldagsföreläsning/ workshop för poliser som utreder      grova brott, familjevåldsärenden, ungdoms- och
      sexualbrott
   
 • Förhörsteknik 
    - skräddarsydd insats, för poliser och åklagare som            arbetar med utredning
   
 • Krismedvetenhet, vad är viktigt att tänka på när människor befinner sig i chock
     - skräddarsydd insats, för poliser, åklagare, socialtjänst,
       brottsofferjourer, kvinno- & tjejjourer
       
 • 1-årig chefsutbildning "Det direkta ledarskapet"
     - framtagen för chefer inom Polismyndigheten, men           kan appliceras och användas för andra yrkesgrupper
   
 • Processorienterad personal- och organisationsutveckling
    - skräddarsydd insats, för offentlig sektor, företag och
      organisationer. Se och förstå processer i                           organisationen och i personalgruppen, ringar in                styrkor kontra arbetspunkter, systemfel kontra                  konkreta lösningar
   
 • Bygga team & individer 
     - skräddarsydd insats, för offentlig sektor, företag och
       organisationer. Stärker motivationen, inspirationen,
       går från idé, planering till handling
   
 • Medling
     - skräddarsydd insats, för offentlig sektor, företag och
       organisationer
   
 • Kris- och konflikthantering
     - skräddarsydd insats, för offentlig sektor, företag och
       organisationer
   
 • Krismedvetenhet, vad är viktigt att tänka på när en människa befinner sig i chock?
      - skräddarsydd insats, för offentlig sektor, företag och
        organisationer genomgång av olika psykologiska
        faser; chock-, reaktions-, bearbetnings- samt
        nyorienteringsfasen
   
 • Ledarskapsutveckling och sakrådgivning för chefer
      - skräddarsydd insats, för offentlig sektor, företag och
        organisationer
   
 • Se, förstå och bemöta härskartekniker
      - skräddarsydd insats, för offentlig sektor, företag och  
       organisationer 
   
 • Vad kan vara viktigt att tänka på som jour- och familjehem?
      - skräddarsydd insats, för socialtjänst, jourhem,                  familjehem och organisationer
   

 • Verktyg att kunna se, förstå och stödja våra ungdomar i riskzon
       - skräddarsydd insats, för socialtjänst, jourhem, 
         familjehem, skola, elevhälsa
   

 • Mentorskap och sakrådgivning för politiker
        
  - skräddarsydd insats

Handledning - offentlig sektor

Föreläsningar & workshops för privatpersoner

Utbud av olika utbildningsinsatser 

Utbildning & riktade insatser för offentlig sektor, organisationer & företag

 

 • Moderator för politiker och företagsledare

 • Anlitas som mentor för chefer

 • Handledare för åklagare som arbetar med grova brott

 • Föreläsning för relationsåklagare regionalt

 • Handledare för relationsåklagare, teamledare och vice chefåklagare

 • Föreläsningar, ledarskaps- och personalutbildningar mot offentliga och privata sektorn

 • Handledare för poliser, tf chef, chef inom våld och sexualbrottsroteln, länskriminalpolisen

 • Föreläsare vid Linnéuniversitetet, Växjö, "Intervju och förhörsteknik

 • steg 2" för poliser som utreder grova brott, familjevåldsärenden, ungdoms- och sexualbrott

 • Föreläsare vid Linnéuniversitetet, Växjö, "Intervju och förhörsteknik steg 1" för poliser som utreder grova brott, familjevåldsärenden, ungdoms- och sexualbrott

     

 


 

 

 • Moderator för politiker och företagsledare

 • Anlitas som mentor för chefer

 • Handledare för åklagare som arbetar med grova brott

 • Föreläsning för relationsåklagare regionalt

 • Handledare för relationsåklagare, teamledare och vice chefåklagare

 • Föreläsningar, ledarskaps- och personalutbildningar mot offentliga och privata sektorn

 • Handledare för poliser, tf chef, chef inom våld och sexualbrottsroteln, länskriminalpolisen

 • Föreläsare vid Linnéuniversitetet, Växjö, "Intervju och förhörsteknik

 • steg 2" för poliser som utreder grova brott, familjevåldsärenden, ungdoms- och sexualbrott

 • Föreläsare vid Linnéuniversitetet, Växjö, "Intervju och förhörsteknik steg 1" för poliser som utreder grova brott, familjevåldsärenden, ungdoms- och sexualbrott

     

 


 

Vidare information och bokning

 • Tystnadsplikt råder.
 • Bokade besök kan ändras senast kl 15.00 arbetsdagen före bokning. Därefter debiteras hela beloppet.
 • Vid fakturering gäller 10 dagar netto.
 • Är du egen företagare finns möjlighet att få dina konsultationer fakturerade.  Samma sak gäller när arbetsgivare  betalar. 

 

Varmt välkommen att höra av Dig.


Tina Lundberg
TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING
Tfn.direkt     +46(0)734 22 22 90
E-post          tinap.lundberg@telia.com

 

 • Krismedvetenhet, vad är viktigt att tänka på när en människa befinner sig i chock
     - halvdagsföreläsning för privatpersoner, brottsoffer,         anhöriga och viktiga personer
   
 • Vad skall göras vid utredning av brott mot person?
      - heldagsföreläsning för privatpersoner, brottsoffer,            anhöriga och/eller viktiga personer till brottsoffret.          Konkretiserar vad polis och åklagare skall göra vid          förundersökning. Genomgång av Förundersöknings-        kungörelsen 13 14 §§ (1947:948)

 

 • Hur kan anhörig och/eller viktig person stödja ett brottsoffer som varit utsatta för vålds- och/ eller sexualbrott? 
      - heldagsföreläsning för privatpersoner, brottsoffer,            anhöriga och/ eller viktiga personer
   
 • Vad kan brottsoffrets olika psykologiska faser innebära; chock-, reaktions-, bearbetnings- samt nyorienteringsfasen?
     - heldagsföreläsning för brottsoffer, anhöriga                     och/ eller viktiga personer
   

 • Verktyg att kunna se, förstå och stödja våra ungdomar i riskzon
      - för privatpersoner, anhöriga

Foto: Sanna Lundberg

© 2019 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING. Alla rättigheter är reserverade.