Etik

 

  • Varje människa är värdefull och unik.
  • Varje människa har rätt till självbestämmande.
  • Alla människor är lika mycket värda och ska alltid bemötas med största respekt oberoende av nationalitet, etnicitet, genus, sexuell identitet, ålder, språk, funktionsnedsättning, social och ekonomisk status, religiös eller andlig livsåskådning. 
  • Genom självreflektion, ökad medvetenhet i respektfull anda av en öppen och ansvarsfull kommunikation kan vi bidra till öppnare och tryggare relationer tillsammans med dem vi möter.
  • Mänskliga rättigheter finns alltid med i vår etiska kod.

© 2019 TINA LUNDBERG IDÉ & UTVECKLING. Alla rättigheter är reserverade.